แดดเช้า http://sunnygirl.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-01-2006&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-01-2006&group=8&gblog=13 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 13]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-01-2006&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-01-2006&group=8&gblog=13 Thu, 19 Jan 2006 0:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-04-2005&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-04-2005&group=8&gblog=12 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-04-2005&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-04-2005&group=8&gblog=12 Mon, 25 Apr 2005 21:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-05-2005&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-05-2005&group=8&gblog=11 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-05-2005&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-05-2005&group=8&gblog=11 Wed, 04 May 2005 20:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-04-2005&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-04-2005&group=8&gblog=10 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-04-2005&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-04-2005&group=8&gblog=10 Mon, 18 Apr 2005 0:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-01-2006&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-01-2006&group=7&gblog=22 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[..... เพียงผู้รับรู้ .....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-01-2006&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-01-2006&group=7&gblog=22 Tue, 17 Jan 2006 11:24:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-04-2005&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-04-2005&group=7&gblog=21 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ~ ~ เปลือกของสายน้ำ ~ ~ ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-04-2005&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-04-2005&group=7&gblog=21 Wed, 20 Apr 2005 9:58:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-12-2005&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-12-2005&group=7&gblog=20 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับ-ปรุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-12-2005&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-12-2005&group=7&gblog=20 Thu, 01 Dec 2005 12:36:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-04-2005&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-04-2005&group=7&gblog=19 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[Letter For My Sun ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-04-2005&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-04-2005&group=7&gblog=19 Tue, 05 Apr 2005 20:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-01-2006&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-01-2006&group=7&gblog=18 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[สาขาก้านแผ่ขยายกว้าง เพียงใด ... รากย่อมชอนไชหยั่งลึก เพียงนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-01-2006&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-01-2006&group=7&gblog=18 Fri, 27 Jan 2006 10:50:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-11-2005&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-11-2005&group=7&gblog=17 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อ นา บุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-11-2005&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-11-2005&group=7&gblog=17 Sun, 27 Nov 2005 23:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-04-2005&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-04-2005&group=7&gblog=16 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-04-2005&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-04-2005&group=7&gblog=16 Tue, 19 Apr 2005 1:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-04-2005&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-04-2005&group=7&gblog=15 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บทกวีบทนี้ ชื่อว่า "แดดเช้า"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-04-2005&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-04-2005&group=7&gblog=15 Wed, 06 Apr 2005 23:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-09-2005&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-09-2005&group=7&gblog=14 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[แต่งแต้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-09-2005&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-09-2005&group=7&gblog=14 Wed, 28 Sep 2005 19:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=7&gblog=13 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาว กับ ฝุ่นดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=7&gblog=13 Mon, 07 Mar 2005 18:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-09-2005&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-09-2005&group=7&gblog=12 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมสวนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-09-2005&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-09-2005&group=7&gblog=12 Sat, 03 Sep 2005 16:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=7&gblog=11 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[..... เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม กว้างไกลสุดสายตา ......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=7&gblog=11 Sat, 23 Apr 2005 23:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-08-2005&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-08-2005&group=7&gblog=10 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[รากแห่งเขลา เถาแห่งหลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-08-2005&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-08-2005&group=7&gblog=10 Wed, 03 Aug 2005 6:50:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-01-2008&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-01-2008&group=6&gblog=22 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาที่ผ่านไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-01-2008&group=6&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-01-2008&group=6&gblog=22 Thu, 17 Jan 2008 10:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-01-2006&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-01-2006&group=6&gblog=21 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ม้าพยศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-01-2006&group=6&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-01-2006&group=6&gblog=21 Mon, 23 Jan 2006 12:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-03-2005&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-03-2005&group=6&gblog=20 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บไม่รู้จักจำ .... ช้ำแล้วช้ำอีก - ความรักของแดดเช้า (7)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-03-2005&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-03-2005&group=6&gblog=20 Thu, 10 Mar 2005 8:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-07-2005&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-07-2005&group=6&gblog=19 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับบ้าน - กินบุญเก่า สร้างบุญใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-07-2005&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-07-2005&group=6&gblog=19 Fri, 08 Jul 2005 0:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-05-2005&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-05-2005&group=6&gblog=18 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกความโง่หลง ตอนที่ 1 - เปลือก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-05-2005&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-05-2005&group=6&gblog=18 Wed, 04 May 2005 19:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=22-12-2005&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=22-12-2005&group=6&gblog=17 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกวันใสใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=22-12-2005&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=22-12-2005&group=6&gblog=17 Thu, 22 Dec 2005 17:50:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=6&gblog=16 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[หมุนเวียน เปลี่ยนแปลง แปรปรวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=6&gblog=16 Tue, 08 Feb 2005 17:25:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=6&gblog=15 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้นใจ - ความรักของแดดเช้า (6)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=6&gblog=15 Mon, 07 Mar 2005 22:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=6&gblog=14 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาของความรัก - ความรักของแดดเช้า (5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=6&gblog=14 Mon, 07 Mar 2005 14:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-05-2005&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-05-2005&group=6&gblog=13 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกความโง่หลง ตอนที่ 2 - ทิ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-05-2005&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-05-2005&group=6&gblog=13 Thu, 19 May 2005 20:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-06-2005&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-06-2005&group=6&gblog=12 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าหลังฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-06-2005&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-06-2005&group=6&gblog=12 Fri, 24 Jun 2005 0:28:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=6&gblog=11 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่อยเปื่อย (6) - เมื่อแดดเช้าเป็นคนบ้ากาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=6&gblog=11 Sat, 23 Apr 2005 16:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-03-2005&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-03-2005&group=6&gblog=10 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็แค่ตัดใจ... คงไม่ขาดใจตายหรอกน่า - ความรักของแดดเช้า (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-03-2005&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-03-2005&group=6&gblog=10 Tue, 01 Mar 2005 15:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-01-2006&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-01-2006&group=3&gblog=12 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัพธรรมรุ่นจิ๋ว ยุคบุกเบิก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-01-2006&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-01-2006&group=3&gblog=12 Mon, 23 Jan 2006 21:58:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-01-2006&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-01-2006&group=3&gblog=11 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๙]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-01-2006&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-01-2006&group=3&gblog=11 Mon, 02 Jan 2006 8:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-02-2006&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-02-2006&group=3&gblog=10 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA["เรือนอรุณธรรม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-02-2006&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-02-2006&group=3&gblog=10 Sat, 04 Feb 2006 15:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-02-2005&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-02-2005&group=2&gblog=12 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่องผีๆ ให้ฟังบ้างดีกว่า ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-02-2005&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-02-2005&group=2&gblog=12 Fri, 04 Feb 2005 9:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-02-2005&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-02-2005&group=2&gblog=11 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูปปางมารวิชัย - ชนะปัญจมารในจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-02-2005&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-02-2005&group=2&gblog=11 Fri, 25 Feb 2005 21:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=15-04-2005&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=15-04-2005&group=2&gblog=10 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งใจจะลงมาเกิด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=15-04-2005&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=15-04-2005&group=2&gblog=10 Fri, 15 Apr 2005 0:48:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-12-2005&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-12-2005&group=1&gblog=40 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐาน กับ การดำรงสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-12-2005&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-12-2005&group=1&gblog=40 Tue, 20 Dec 2005 19:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-02-2005&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-02-2005&group=1&gblog=39 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันจะรู้ได้ยังไงว่า ฉันเป็นคนยังไง - มารู้จักตัวเองกันดีกว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-02-2005&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-02-2005&group=1&gblog=39 Fri, 25 Feb 2005 23:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=11-12-2005&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=11-12-2005&group=1&gblog=38 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[มาประกาศสงครามกับกิเลสกันดีกว่า ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=11-12-2005&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=11-12-2005&group=1&gblog=38 Sun, 11 Dec 2005 22:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-12-2005&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-12-2005&group=1&gblog=37 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญแห่งกรรมฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-12-2005&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-12-2005&group=1&gblog=37 Tue, 27 Dec 2005 1:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-04-2005&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-04-2005&group=1&gblog=36 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[อัศจรรย์คุณพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-04-2005&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=25-04-2005&group=1&gblog=36 Mon, 25 Apr 2005 20:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-02-2005&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-02-2005&group=1&gblog=35 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอยาก และ ความปรารถนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-02-2005&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-02-2005&group=1&gblog=35 Wed, 16 Feb 2005 20:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-04-2005&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-04-2005&group=1&gblog=34 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจ คือ ชีวิต ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-04-2005&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-04-2005&group=1&gblog=34 Thu, 14 Apr 2005 17:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=1&gblog=33 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคที่รักษาได้ด้วยสมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=1&gblog=33 Tue, 08 Feb 2005 16:33:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=1&gblog=32 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูแลสุขภาพด้วยสมาธิวิธีง่ายๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=1&gblog=32 Tue, 08 Feb 2005 20:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=1&gblog=31 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ขออย่ายอมแพ้ .... อย่าท้อแท้ ระย่นย่อ -- คิดเถิดว่า คุณก็ทำได้!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=1&gblog=31 Thu, 17 Feb 2005 18:56:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=1&gblog=30 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้ "กาย" กับ "จิต" ....ทรงนิมิต ระลึกนำ "พุทธ-ธรรม-สงฆ์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=1&gblog=30 Thu, 17 Feb 2005 14:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-01-2006&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-01-2006&group=1&gblog=29 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติธรรม (ภาวนามยปัญญา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-01-2006&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-01-2006&group=1&gblog=29 Fri, 06 Jan 2006 20:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-02-2005&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-02-2005&group=1&gblog=28 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่องคุณของพระอริยสงฆ์ - อุชุปะฏิปันโน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-02-2005&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-02-2005&group=1&gblog=28 Wed, 09 Feb 2005 12:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=27 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ใดใดในโลกล้วน ทุกขัง ... ทุกข์เปิดทุกข์ปิดบัง มากล้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=27 Mon, 24 Jan 2005 23:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=26 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่แสดงธรรมเรื่อง สมาธิ ปัญญา และฌาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=26 Mon, 24 Jan 2005 16:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=25 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีทำน้ำมนต์ให้ศักดิ์สิทธิ์ .... ไม่มีอานุภาพใดเหนือคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระอริยสงฆ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=25 Mon, 24 Jan 2005 14:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=24 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[มาลองนั่งกรรมฐานง่ายๆ กับยัยฟองน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=24 Mon, 24 Jan 2005 12:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=23 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของสมญานาม "ยัยฟองน้ำ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-01-2005&group=1&gblog=23 Mon, 24 Jan 2005 0:11:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=22 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[อานุภาพของ สัจจะบารมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=22 Thu, 24 Feb 2005 22:01:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=21 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินกรรมฐานกลางเมือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=21 Thu, 24 Feb 2005 12:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=20 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมฐานระหว่างเจ็บป่วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=24-02-2005&group=1&gblog=20 Thu, 24 Feb 2005 11:31:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=19 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[รักอะไรที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=19 Wed, 02 Feb 2005 22:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=18 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จงทำอารมณ์ให้เป็นค่าคงที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=18 Wed, 02 Feb 2005 13:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=17 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอยากหายไป .... เพราะอะไร?!?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=1&gblog=17 Wed, 02 Feb 2005 12:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-05-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-05-2005&group=1&gblog=16 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[-- กรรมฐาน นี่ เป็นสิ่งอัศจรรย์ เสียเหลือเกิน --]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-05-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-05-2005&group=1&gblog=16 Tue, 17 May 2005 0:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=1&gblog=15 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-03-2005&group=1&gblog=15 Mon, 07 Mar 2005 12:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=1&gblog=14 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะ คือ ความจริง - ความจริง มีเพียงหนึ่งเดียว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=1&gblog=14 Thu, 03 Feb 2005 23:36:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=1&gblog=13 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กระแสจิต - กระทบใจ ..... ไหลไปกับเรื่องของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=1&gblog=13 Thu, 03 Feb 2005 10:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=12-02-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=12-02-2005&group=1&gblog=12 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งป้อมกันภัยอารมณ์ด้วย "อุเบกขา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=12-02-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=12-02-2005&group=1&gblog=12 Sat, 12 Feb 2005 12:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-04-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-04-2005&group=1&gblog=11 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะดิบๆ ของแดดเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-04-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-04-2005&group=1&gblog=11 Fri, 01 Apr 2005 22:39:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-02-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-02-2005&group=1&gblog=10 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาหายไปสักระยะ .... นะคะ : ) -- ดูความ "หยุดนึก-หยุดคิด" ของตัวเอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-02-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-02-2005&group=1&gblog=10 Fri, 18 Feb 2005 16:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-01-2006&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-01-2006&group=9&gblog=7 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[คำขอขมาพระรัตนตรัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-01-2006&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-01-2006&group=9&gblog=7 Fri, 20 Jan 2006 23:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-01-2006&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-01-2006&group=9&gblog=6 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-01-2006&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=20-01-2006&group=9&gblog=6 Fri, 20 Jan 2006 23:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-08-2005&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-08-2005&group=9&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กะระณียะเมตตะสุตตัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-08-2005&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-08-2005&group=9&gblog=5 Tue, 02 Aug 2005 21:39:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บทแผ่กุศลผลบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=4 Sat, 21 Jan 2006 0:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บทอธิษฐานจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=3 Sat, 21 Jan 2006 0:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิษฐานอโหสิกรรม และ คำขอขมาโทษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=2 Sat, 21 Jan 2006 0:17:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-01-2006&group=9&gblog=1 Sat, 21 Jan 2006 0:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-04-2005&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-04-2005&group=8&gblog=9 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-04-2005&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=19-04-2005&group=8&gblog=9 Tue, 19 Apr 2005 21:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-05-2005&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-05-2005&group=8&gblog=8 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนถึงพระจันทร์ (11)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-05-2005&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-05-2005&group=8&gblog=8 Tue, 17 May 2005 21:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=8&gblog=7 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-04-2005&group=8&gblog=7 Sat, 23 Apr 2005 15:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-04-2005&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-04-2005&group=8&gblog=6 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-04-2005&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-04-2005&group=8&gblog=6 Thu, 21 Apr 2005 0:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-05-2005&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-05-2005&group=8&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนถึงพระจันทร์ (12)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-05-2005&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=18-05-2005&group=8&gblog=5 Wed, 18 May 2005 19:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-05-2005&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-05-2005&group=8&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-05-2005&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-05-2005&group=8&gblog=4 Mon, 02 May 2005 17:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-04-2005&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-04-2005&group=8&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-04-2005&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-04-2005&group=8&gblog=3 Sun, 17 Apr 2005 19:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-05-2005&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-05-2005&group=8&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนถึงพระจันทร์ (10)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-05-2005&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-05-2005&group=8&gblog=2 Mon, 16 May 2005 21:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-04-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-04-2005&group=8&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึงพระจันทร์ ฉบับที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-04-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-04-2005&group=8&gblog=1 Sat, 16 Apr 2005 18:57:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-08-2005&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-08-2005&group=7&gblog=9 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าแจ้งแห่งความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-08-2005&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-08-2005&group=7&gblog=9 Wed, 03 Aug 2005 0:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-08-2005&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-08-2005&group=7&gblog=8 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เบญจางคประดิษฐ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-08-2005&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-08-2005&group=7&gblog=8 Wed, 17 Aug 2005 20:23:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-03-2005&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-03-2005&group=7&gblog=7 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินดีต้อนรับ มิตรธรรมทุกๆ ท่านค่ะ : )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-03-2005&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-03-2005&group=7&gblog=7 Sat, 05 Mar 2005 19:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-05-2005&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-05-2005&group=7&gblog=6 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[_||_สมดุลแห่งต้นไม้_||_]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-05-2005&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-05-2005&group=7&gblog=6 Mon, 02 May 2005 18:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-04-2005&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-04-2005&group=7&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[แต่ละเช้า ย่อม ไม่เท่ากัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-04-2005&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-04-2005&group=7&gblog=5 Sat, 09 Apr 2005 10:06:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-05-2005&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-05-2005&group=7&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ~ ~ ก ลั บ บ้ า น ~ ~ ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-05-2005&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-05-2005&group=7&gblog=4 Sat, 14 May 2005 11:34:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-08-2005&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-08-2005&group=7&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จารคำลำนำต้นไม้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-08-2005&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=23-08-2005&group=7&gblog=3 Tue, 23 Aug 2005 22:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-04-2005&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-04-2005&group=7&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอคือลมหายใจ เธอคือทุกสิ่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-04-2005&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-04-2005&group=7&gblog=2 Sat, 16 Apr 2005 20:40:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=11-04-2005&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=11-04-2005&group=7&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูกาลแห่งชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=11-04-2005&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=11-04-2005&group=7&gblog=1 Mon, 11 Apr 2005 22:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-04-2005&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-04-2005&group=6&gblog=9 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่อยเปื่อย (5) - กำราบความหลงของคนสักทีเถอะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-04-2005&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=21-04-2005&group=6&gblog=9 Thu, 21 Apr 2005 14:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-02-2005&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-02-2005&group=6&gblog=8 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[อะนิจจัง วะตะ สังขารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-02-2005&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-02-2005&group=6&gblog=8 Thu, 10 Feb 2005 18:06:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-04-2005&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-04-2005&group=6&gblog=7 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่อยเปื่อย (4) - ความในใจของแดดเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-04-2005&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-04-2005&group=6&gblog=7 Sat, 09 Apr 2005 20:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=6&gblog=6 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่จำเป็นต้องมีใครให้ใจอุ่น - ความรักของแดดเช้า(2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=6&gblog=6 Mon, 28 Feb 2005 23:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=6&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดไดอารี่ -- ความรักของแดดเช้า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=6&gblog=5 Mon, 28 Feb 2005 13:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=22-03-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=22-03-2005&group=6&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่อยเปื่อย (2) - บางสิ่งเราอาจจะ "ชอบ" แต่ ไม่ได้ "อยากได้"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=22-03-2005&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=22-03-2005&group=6&gblog=4 Tue, 22 Mar 2005 9:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-04-2005&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-04-2005&group=6&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่อยเปื่อย (3) - มายาของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-04-2005&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-04-2005&group=6&gblog=3 Mon, 04 Apr 2005 15:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-03-2005&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-03-2005&group=6&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ภราดรภาพ - ความรักของแดดเช้า (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-03-2005&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-03-2005&group=6&gblog=2 Wed, 02 Mar 2005 13:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-03-2005&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-03-2005&group=6&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกเรื่อยเปื่อย(1) - การพิสูจน์ตัวเองที่ดี ต้องอาศัยการกระทำและกาลเวลา ไม่ใช่ คำอธิบายและเหตุผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-03-2005&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-03-2005&group=6&gblog=1 Thu, 17 Mar 2005 15:15:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-04-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-04-2005&group=5&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้ครู - หลวงปู่เจือ สุภโร (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-04-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-04-2005&group=5&gblog=5 Sun, 03 Apr 2005 22:30:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-02-2005&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-02-2005&group=5&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้ครู - หลวงปู่เจือ สุภโร (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-02-2005&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-02-2005&group=5&gblog=4 Sun, 13 Feb 2005 21:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=5&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้ครู - หลวงปู่เจือ สุภโร (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=08-02-2005&group=5&gblog=3 Tue, 08 Feb 2005 17:47:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-02-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-02-2005&group=5&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้ครู - หลวงปู่เจือ สุภโร (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-02-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=09-02-2005&group=5&gblog=2 Wed, 09 Feb 2005 12:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-01-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-01-2006&group=5&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่เจือ สุภโร แสดงธรรมที่ บ. ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-01-2006&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-01-2006&group=5&gblog=1 Tue, 03 Jan 2006 22:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-01-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-01-2006&group=4&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมเทศนา จาก หลวงปู่เจือ สุภโร mp3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-01-2006&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-01-2006&group=4&gblog=5 Tue, 10 Jan 2006 9:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2006&group=4&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะเทศนาของหลวงปู่เจือ สุภโร mp3 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2006&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2006&group=4&gblog=4 Fri, 03 Feb 2006 23:16:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-01-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-01-2006&group=4&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กุณฑริยสุตตกถาเทศนา mp3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-01-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-01-2006&group=4&gblog=3 Thu, 05 Jan 2006 10:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=4&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กุณฑริยสุตตกถา - หลวงปู่เจือ สุภโร เคยเทศนาที่กระทรวงศึกษาธิการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=4&gblog=2 Mon, 07 Feb 2005 12:23:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=4&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กุณฑริยสูตตกถาเทศนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=4&gblog=1 Mon, 07 Feb 2005 12:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-01-2006&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-01-2006&group=3&gblog=9 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานมงคลทีปนี ๓๘ ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-01-2006&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=27-01-2006&group=3&gblog=9 Fri, 27 Jan 2006 18:59:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=3&gblog=8 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ลงสมุดเยี่ยม "รังนกกระจิบ" กันหน่อยนะคะ : )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=17-02-2005&group=3&gblog=8 Thu, 17 Feb 2005 23:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=3&gblog=7 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่มาของชื่อ "แดดเช้า", "นกกระจิบ", "ยัยฟองน้ำ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=3&gblog=7 Thu, 03 Feb 2005 19:14:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=3&gblog=6 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักกันสักหน่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-02-2005&group=3&gblog=6 Thu, 03 Feb 2005 19:33:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=3&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[รังนกกระจิบมีอะไรบ้าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=3&gblog=5 Mon, 28 Feb 2005 17:26:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-07-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-07-2005&group=3&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงการใหม่ๆ ของนกกระจิบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-07-2005&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-07-2005&group=3&gblog=4 Wed, 13 Jul 2005 0:36:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-01-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-01-2006&group=3&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[บอร์ดธรรมะนกกระจิบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-01-2006&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-01-2006&group=3&gblog=3 Wed, 04 Jan 2006 9:39:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-07-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-07-2005&group=3&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เลขนับจำนวนคนเข้าบล็อกเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ทำไม ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-07-2005&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=16-07-2005&group=3&gblog=2 Sat, 16 Jul 2005 18:43:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-02-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-02-2005&group=3&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[จิ๊บๆๆ รังนกกระจิบ มีอะไรบ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-02-2005&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=06-02-2005&group=3&gblog=1 Sun, 06 Feb 2005 11:35:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-01-2006&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-01-2006&group=2&gblog=9 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานรักพันปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-01-2006&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-01-2006&group=2&gblog=9 Mon, 02 Jan 2006 19:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-05-2005&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-05-2005&group=2&gblog=8 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้กรรมหนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-05-2005&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=03-05-2005&group=2&gblog=8 Tue, 03 May 2005 0:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-01-2006&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-01-2006&group=2&gblog=7 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[อานุภาพแห่งคำอธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-01-2006&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=13-01-2006&group=2&gblog=7 Fri, 13 Jan 2006 20:02:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=6 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ผูกรัก - ผูกใจ ของ เด็กสาวผู้หนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=6 Wed, 02 Feb 2005 23:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดเป็น ธิดาพญามาร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=5 Wed, 02 Feb 2005 19:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิพยจักขุ ที่แจ่มชัด ได้มาจากชาติปุโรหิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=4 Wed, 02 Feb 2005 14:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวของ "นกกระจิบ" 500 ชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=3 Wed, 02 Feb 2005 13:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครว่า "ปาฏิหาริย์" ไม่มีในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-02-2005&group=2&gblog=2 Wed, 02 Feb 2005 21:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-02-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-02-2005&group=2&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมเวรที่ทำให้ถ่ายไม่ออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-02-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=05-02-2005&group=2&gblog=1 Sat, 05 Feb 2005 13:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-03-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-03-2005&group=1&gblog=9 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเจ้าอารมณ์ ที่ตกเป็น ทาสของอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-03-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=01-03-2005&group=1&gblog=9 Tue, 01 Mar 2005 19:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-12-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-12-2005&group=1&gblog=8 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงโปรดแสดงธรรม ตามจังหวะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-12-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=04-12-2005&group=1&gblog=8 Sun, 04 Dec 2005 21:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-02-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-02-2005&group=1&gblog=7 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[เมตตา - ปราการต้านทุกข์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-02-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=10-02-2005&group=1&gblog=7 Thu, 10 Feb 2005 11:31:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=1&gblog=6 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรารถนาสิ่งใด .... อธิษฐานสิคะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=28-02-2005&group=1&gblog=6 Mon, 28 Feb 2005 23:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=1&gblog=5 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[อานุภาพของบทสวดมนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=07-02-2005&group=1&gblog=5 Mon, 07 Feb 2005 12:31:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=26-02-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=26-02-2005&group=1&gblog=4 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจศีล ตรวจใจ - ดูกาย ดูจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=26-02-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=26-02-2005&group=1&gblog=4 Sat, 26 Feb 2005 12:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-03-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-03-2005&group=1&gblog=3 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA["คงที่" ได้ แม้ในกองไฟร้อนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-03-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=02-03-2005&group=1&gblog=3 Wed, 02 Mar 2005 11:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-02-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-02-2005&group=1&gblog=2 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[Universal Love - ความรักที่ครอบคลุมจักรวาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-02-2005&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-02-2005&group=1&gblog=2 Mon, 14 Feb 2005 17:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-02-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-02-2005&group=1&gblog=1 http://sunnygirl.bloggang.com/rss <![CDATA[สวยยั่วกาม กับ งามตามธรรม - อย่างใดจึงจีรัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-02-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sunnygirl&month=14-02-2005&group=1&gblog=1 Mon, 14 Feb 2005 11:26:08 +0700